Pro členy

Program kurzů

Meditace s léčebnými účinky ve skalách Českého ráje, poblíž zámku Hrubá skála

Zkusme si očistit mysl, zbavit se  vnitřních strachů a stresů.
Ponořme se do tisíce let starých a ověřených technik meditací a dechových cviků, přenášených od dob
Budhy a shaolinských mnichů, po generace nepřerušených řetězců mistrů a zenových patriarchů až do
dnešní doby. Zažijme společně ten těžko popsatelný pocit vyprázdnění mysli, zbavené předsudků a emocí,
kdy se uvolní prostor pro čistou pozitivní a tvůrčí harmonickou energii. Praktikovat budeme na posvátných
místech  dávných druidů, pocítíme energii ještě nezdevastované země a sílu pískovcových skal.
Program:
Příjezd v pátek odpoledne, začínáme tedy  výbornou ájurvédskou vegetariánskou večeří  a večerním programem
V sobotu ráno- hodinová rozcvička ajurjogy, pak výborná snídaně s čapáti plackami a  masala čajem
a ovocnou kaší.  dopolední program přípravných meditací, ájurvédský  oběd, odpoledne výlet do skal s ener-
getickými dechovými meditacemi,  po večeři- večerní rozprava na dané téma s posezením u krbu.
 Neděle -ranní cvičení ,snídaně a výlet do skal s meditací, po obědě 
rehabilitační cviky zad a páteře , automasáže.Zakončení kolem 17. hodiny

 

Více o meditaci z pohledu ájurvédy i současné vědy.

Meditace jako ozdravný proces těla i ducha, aktuální a stále živý odkaz Buddhismu do dnešní doby.

Díky Buddhovi, který objevil, že jedině meditace je cesta k vysvobození z lidského utrpení, máme i my dnes po skoro více než 2 na půl tisíci letech, účinný nástroj, který může nejen „zkvalitnit“ náš život  ale i skrze nás pozitivně působit na všechny, s kterými přijdeme do styku.Buddhovo učení šířili jeho žáci a jejich následníci již jako buddhismus nejen po Indii,
tedy místě jeho vzniku, ale i po dalších zemích jako jsou Tibet, Čína ,Srí Lanka, Japonsko,
Korea, Thajsko.Ideologicky byl nejbližší čínskému Taoismu. Dle míst šíření se začal dělit na různé směry, někde se z něj začalo stávat i náboženství, někde se stával i politicko mocenským nástrojem. Ale na rozdíl od jiných směrů, ideologií náboženství a „ismů“, nikdy nebyl až na několik vyjímek násilnický,nepropůjčil se k boji za něco.Paradoxně, díky čínské kulturní revoluci a následně okupaci Tibetu, se buddhismus začal šířit do evropských zemí a do Spojených států.
Do bývalého Československa se dostal oficielně, tedy se souhlasem vládnoucí třídy až po Sametové revoluci, tedy v době, kdy už v sousedním Polsku existovalo mnoho buddhistických skupin. (V Polsku totiž jako v silně katolickém státě byl buddhismus komunistickým režimem trpěn. Komunisté v něm viděly určitou páku proti katolické církvi)
Pro nás je nejdůležitější ta původní meditační pozice, v které doznal Buddha osvícení a kterou v Japonsku ve 12. století, pojmenovali ZEN a její praktikování ZAZEN a která zůstala čistá a nezměněná díky dlouhé, nepřetržité linii odkazu Patriarchů a mistrů od Buddhy až po současnost. Buddha sám kladl důraz na správné provádění této pozice, oproštěné od jakýchkoliv představ a uctívání.Tato pozice vytváří pomyslnou pyramidu.( Centrum je na druhé čakře, kde je zdroj naší energie , 3 cm pod pupkem v bodě zvaném v Japonštině Hara, v Čínštině Tantien, sídla ČI .Proto je Buddha zobrazován s velkým břichem, což má být symbol oné energie. A když jsme u toho zobrazení, též se lehce usmívá, což je dáno tím, že u všech regeneračních pozic těla, má být jazyk , jeho špička, opřen o horní patro v zadnější části, čímž dochází  nejen k lepší cirkulaci energie v této části těla  ale také k regeneraci, v józe označená jako životní šťáva amrita. Proto ten úsměv.) Kolena se dotýkají země, záda jsou přirozeně dle páteře esovitě prohnutá, čímž dochází k uvolnění míchy a tím přirozenému proudění energie po všech energetických drahách  v těle, z nichž základní jsou IDA a PINGLA  vedoucí z předu od obou nosních direk až po genitálie a ŠUŠUMA, energetická dráha vedoucí zezadu po míše , směřující od 1. čakry výše.( Tato pyramidální poloha má vlastnosti energetického zářiče, tak jako skutečné pyramidy, kde se energie kumulovala ve spodní části v místech, kde byli pohřební místnosti a díky čemuž, se zde vše uchovávalo v původním stavu.Tohoto pyramidálního efektu se již dlouhá léta používá s úspěchem k podpůrné léčbě, kdy u ležící osoby pod modelem pyramidálního zářiče, dochází k regeneraci všech tkání již cca po 45 minutách.)  Aby byla záda přirozeně prohnutá ani napnutá ani pokleslá v rovině uší, musíme sedět na vhodně vysokém polštářku  v japonštině zvaném Zafu.
Nohy jsou v plném nebo částečném lotosu, nebo jen zkřížené ale tak, aby se kolena opírali o zem.Hlava se ve svém nejvyšším bodě „dotýká nebes“ , brada je zatažená a pohled polootevřených očí směřuje šikmo dopředu. Dlaně jsou vloženy do sebe cca 3 cm pod pupkem a palce obou dlaní se jen dotýkají špičkami nehtů, čímž dochází právě v těchto místech k posílení energie. Levá dlaň je pod pravou čímž energie od srdce prohřívá pravou dlaň a ta je zase svou plochou otevřená k nebi a přijímá tak jangovou energii z vesmíru. Po skončení zásedu se zpravidla zpívají sútry.(Mnoho meditujících si neuvědomuje, že kromě obřadu ten zpěv má i ozdravný význam, kdy dochází k tomu , že energie v nás nahromaděná se přirozeně , díky vibracím při zpěvu rozlévá po celém těle i září  vně našeho těla. V ájurvédské medicíně je tomu věnován celý skutečně vědní obor o léčebném účinku manter, tedy zvukových vibrací.)
Meditující je pouze nezúčastněným pozorovatelem  svých myšlenek, které přicházejí a odcházejí, soustředí se pouze na dech v cyklu- nádech, pauza, výdech, který je o jednu třetinu delší než nádech, se zádrží po výdechu, kdy podle zenových mistrů prožitím této zádrže dochází k zastavení myšlenek a kdy dech při meditaci jeho přirozené, jemné ale při tom hluboké a pomalé  proudění, je mostem mezi tělem a myslí. Dle starých mistrů je náš život určen počtem dechů. Při nádechu se břicho plní vzduchem, při výdechu se vyprazdňuje. Smbolicky s nádechem do sebe přijímám vše pozitivní, životadárnou PRÁNU, až do konečků prstů u nohou, s výdechem ze sebe vyhazuji vše nečisté, špatné, tedy mentální i fyzické toxiny. Pokročilý meditující ,časem nevnímá ani dech, provádí to automaticky.Na ničem neulpívá ani na případných vizích, mimo smyslových stavech, putování v astrálu atd. A to nejpodstatnější , nic od meditace neočekává.
Tato poloha je nejpřirozenější odpočivnou, regenerační polohou pro tělo, může nahradit i spánek.
Při hluboké meditaci, kdy však neztrácíme pozornost ke svému okolí (na rozdíl od klasického spánku/ jsou mozkové frekvence stejné ,jako v hluboké hladině spánku.Přišli na to japonští vědci, kteří meditační stavy spolu s lékaři zkoumali více než 30 let, s použitím nejmodernějších lékařských diagnostických přístrojů se souhlasem a pochopením klášterních komunit, kde v přímo v terénu prováděli vědecká a lékařská měření a testy.
Při meditaci dochází k synchronizaci obou mozkových hemisfér a tím doslova k „vyčištění celého organismu“.Mysl začne ovládat naše smysly , které dosud jak opice skákali z větve na větev, zkrotí tuto opici smyslů v naší hlavě(to neustálé chtění v nás)  a umožní nám život prožívat na kvalitativně jiné úrovni, bez emocí a bez chaosu, který není přirozeným stavem našeho organismu.(Dle ájurvédské medicíny, která byla základem pro  daleko pozdější evropskou medicínu, je každá nemoc chaos a počátek toho chaosu je v naší mysli.)
ZA ZEN lze z japonštiny volně přeložit jako být ZA myšlenkami pouze praktikovat tedy ZEN.
Buďte ve všem za (můžeme také trochu lidově a  poněkud nepřesně říci nad věcí, dívat se na sebe jako nezávislý pozorovatel, nebýt v těch emocích prožívání a posuzování, neposilovat své ego)  jen konejte a poznáte v životě „divy“,

poznáte ZEN, prostor bez hranic a bez omezení.
A ještě závěrem , nekonečné kolo života, přicházení  a odcházení, vzniků a zániků nejen našeho života ale života celého vesmíru, uvádí vše postupně do rovnovážného stavu, od temnoty ke světlu a zase znova. Symbolem tohoto procesu je mantra všech manter OM. Dávná ájurvéda znala tyto principy a proto tak klad důraz na poznání rovnovážného stavu. V křesťanství se věří na očistu posmrtnou, očistec, což je též postupné čištění a uvádění do rovnovážného stavu.V každém náboženském systému jsou podobné principy posmrtné očisty.Takže laicky řečeno, nestihneme-li se meditační praxí očistit v tomto životě , vesmírné zákony to postupně udělají za nás, někdy, někde, možná v jiném čase a jiném prostoru.Je to mimo nás, mimo naše zkušenosti tedy mimo naše současné poznání .Ale můžeme k tomu přispět již tady a teď.
A ještě důležité upozornění. Mistr přichází jsme-li připraveni.Nejlepšího učitele najdeme jenom v nás.Nesnažme se proto za každou cenu o transformaci naší osobnosti, nejsme-li na to připraveni, protože pak mohou jak říká jedno staré mudrosloví , s anděli přijít i démoni.

Nejzajímavější ohlasy z kurzů, pocity a první zkušenosti:

I.P. napsala.
Po návratu z kurzu provozuji denně meditaci a začínám pozorovat jisté změny : klid, rozvahu, přestávám zapomínat na to či  ono, nehledám zběsile běžné věci, najednou jsou mobil, klíče, peněženka atd….. snadněji dosažitelné, nerozčilují mě malichernosti, nehádám se kvůli blbostem, lépe spím, zkrátka život se začíná jevit nějak jednodušeji.
O.K. napsala
Mysl hledá a hledá, nachytat do jedné nádoby se nedá.
Srdce sténá a bolí, proč rozum nepovolí?
Ptám-li se rozumu, nevím.
Obrátím se k duši, bulím.
Najednou nebe otevře se jako dveře tomu, který o kameny křese.
Není potřeba utrpení, aby konec bylo zápolení.
Ustoupím-li hlavě, zvládám život hravě.
Hravost věčnost mládí přinese,
z krásy okamžiku těšte se.
Okamžik pohlazení právě přišel,
čas niterného ráje v pravosti mysli nadešel.