Mí učitelé a mistři, jimž vděčím já a moje rodina
za zdraví a poznání cesty


 

 

 

 

 

 

- Každý je součástí všech a všeho, včetně času a prostoru. Proto odpovědi na všechny otázky je třeba hledat v sobě.
- Čas nemá začátku ani konce, proto co bylo, platí, existuje stále, jako to co je a to co bude.
- Změna je naše přirozenost, i narození i smrt. Když se  bráníme změnám, tak trpíme. 
Inspiraci hledáme v budoucnosti, ověřujeme v minulosti, realizujeme v přítomnosti.

- Prostá přítomnost, zdroj vší spokojenosti a dnešek je jediný život co mám.

- Máš-li oči dítěte, pak je tvá intuice správná.
- Neobjevíš-li v sobě vlastní pramen lásky, nemůžeš být šťasten.
- Závist a zášť narušují klid mysli.
- Pravidelnou a upřímnou meditací lze dosáhnout očisty od těch negací, které jsme na sebe postupně nabalily během pouti naší duše.
- Každý dosáhne všeho co chce, problém je však v tom, že málokdo ví, co skutečně chce.
Nemysleme na to co bylo, či bude, mysleme pouze na to co je teď a tady. To je tajemství úspěchu.
- Před smrtí je každý sám, žijme proto tak, abychom se nebáli zemřít, proto nepřežívejme ale rozvíjeme se. 
-Všichni jsme svobodní , pokud neubližujeme.
- Nezapomínejme, že můžeme všechno ale že to platí pro každého.
-Vnitřní svobodu , jedinci nemůže nikdo vzít.
- Jedinou pravdou je naše zkušenost.
- Poznání je největší léčitel.

-Vidět ve všem Boha (tedy tvoření,  nekonečný proces které je mimo čas a prostor).

- Je zapotřebí mít rád svůj život a mít v úctě své předky.

- Po lahodném výdechu se zastaví myšlenky, neb jinými slovy, soustředíme-li se za každé situace na výdech, vyčistí se naše mysl.
Jsi-li osamocen, žiješ-li v samotě a máš-li ukotvenou hlavu, můžeš se stát géniem, v opačném případě bláznem. Jinými slovy, ukotvenou hlavou se míní, že v ní neskáčou myšlenky jako opice ze stromu na strom.
- Každý může žít duchovním životem, pokud žije vědomě. Jinými slovy, vědomý život je život nesobecký oprostěný od posilování vlastního ega, není řízen vášněmi ale pozorností nejen k druhým ale ke všemu vůbec, včetně sebe.

- Dávání bez očekávání, to je skutečná cesta k nesmrtelnosti (ke štěstí)

- Modlitba posiluje, pokud není o chtění ale o pokoře.
- Součástí života každého z nás, jsou určité obřady a symboly, které nám dávají životní jistotu,
ať už jsme věřící nebo ne a proto není radno se vysmívat obřadům a symbolům , kterým nerozumíme.

- Chrámem duše je naše tělesná schránka, která nám byla dočasně zapůjčena. A pokud chrám stojí, je třeba o něj zodpovědně pečovat .
- Nehledejte štěstí ani neštěstí, hledejte vyváženost.
- Nemůžeš-li změnit situaci, zkus změnit úhel pohledu.
- Kázeň v řeči, to je skutečná zbožnost. (V řečtině diablo, znamená pomluva.)
- Největším toxinem našeho těla jsou naše špatné myšlenky. 

- Učitel, masér, má být  je jako studánka,  která čím více dává, tím více se čistí.

- Velikostí člověka není nechat si sloužit ale sloužit.
- Nehoň se , protože se stejně nedohoníš.
- Procházíš- li peklem, nezastavuj se.
- Nepatrný náhled do skutečnosti je lepší než výroky druhých.

- Nic není většího než poznat kdo jsi.

Více naleznete v článku
Nejen o meditaci